Αποτροπή διαρροής δεδομένων μέσα από το Chat GPT

Το να μοιραστείτε ευαίσθητα δεδομένα ή εταιρικές πληροφορίες με το ChatGPT ή οποιαδήποτε άλλη online υπηρεσία φέρει ορισμένους ενσωματωμένους κινδύνους, και είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί.

Ορισμένοι από αυτούς τους κινδύνους περιλαμβάνουν:

  1. Απώλεια Απορρήτου: Κοινοποιώντας εταιρικές πληροφορίες με το ChatGPT, υπάρχει ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες. Ευαίσθητες πληροφορίες, όπως εμπιστευτικά δεδομένα πελατών, εμπορικά μυστικά ή στρατηγικές της εταιρείας, μπορεί να καταλήξουν σε μη εξουσιοδοτημένα χέρια.

 

2. Κίνδυνος Διαρροής Δεδομένων: Οι online υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του ChatGPT, μπορεί να εκτεθούν σε κινδύνους που θα οδηγήσουν σε διαρροή δεδομένων.

  1. Κίνδυνος Μη Εξουσιοδοτημένης Χρήσης: Υπάρχει η πιθανότητα η εταιρική πληροφορία που κοινοποιείται με το ChatGPT να χρησιμοποιηθεί με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο από την υπηρεσία ή από τρίτους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εμπιστοσύνης, ζημία στη φήμη της εταιρείας ή ακόμη και νομικές συνέπειες.

  1. Νομικές Υποχρεώσεις: Ορισμένες εταιρείες μπορεί να υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να διαχειρίζονται τις εταιρικές πληροφορίες. Κοινοποιώντας εταιρικές πληροφορίες με το ChatGPT, η εταιρεία μπορεί να μην συμμορφώνεται με αυτούς τους νόμους ή κανονισμούς.

Είναι σημαντικό να εξετάσετε αυτούς τους κινδύνους και να λάβετε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πριν αποφασίσετε να μοιραστείτε εταιρικές πληροφορίες με το ChatGPT ή οποιαδήποτε άλλη online υπηρεσία.

Πώς προστατευόμαστε όμως:

Η πλατφόρμα DLP της GTB Technologies – GTB’s Data Security that Works™ συμπεριλαμβάνει στα κανάλια προστασίας της και το ChatGPT, οπότε αν κάποιος χρήστης αναρτήσει ευαίσθητα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου εμπιστευτικές πληροφορίες, απόρρητα αρχεία ή πηγαίο κώδικα, στο ChatGPT, η GTB θα ανιχνεύσει και θα αποτρέψει την φόρτωση των πληροφοριών στο ChatGPT.

Η πλατφόρμα GTB Technologies Data Security that Works™ εντοπίζει και αποτρέπει σε πραγματικό χρόνο την διαρροή οποιοδήποτε δεδομένων και πληροφοριών σε εξωτερικά κανάλια που μπορεί να εκθέσουν τον οργανισμό σε κίνδυνο.