Πώς να ανιχνεύσετε και να αποτρέψετε την φόρτωση ευαίσθητων εταιρικών πληροφοριών στο ChatGPT

Ενώ ολοένα και περισσότερα ερωτήματα τίθενται για τις δυνατότητες που έχει το ChatGPT, για το οποίο μιλάει και γράφει αυτή την περίοδο όλος ο πλανήτης, ένα τελευταίο ζήτημα που τέθηκε είναι κατά πόσο με το ChatGPT μπορούν να διαρρεύσουν ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα και πληροφορίες.

Το να μοιραστείτε ευαίσθητα δεδομένα ή εταιρικές πληροφορίες με το ChatGPT φέρει ασφαλώς ορισμένους ενσωματωμένους κινδύνους, όπως άλλωστε συμβαίνει και με οποιαδήποτε άλλη online υπηρεσία, είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό να τους γνωρίζετε, ώστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ορισμένοι από αυτούς τους κινδύνους περιλαμβάνουν:

  1. Απώλεια Απορρήτου: Κοινοποιώντας εταιρικές πληροφορίες με το ChatGPT, υπάρχει ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες. Ευαίσθητες πληροφορίες, όπως εμπιστευτικά δεδομένα πελατών, εμπορικά μυστικά ή στρατηγικές της εταιρείας, μπορεί να καταλήξουν σε μη εξουσιοδοτημένα χέρια.
  2. Κίνδυνος Διαρροής Δεδομένων: Οι online υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του ChatGPT, μπορεί να εκτεθούν σε κινδύνους που θα οδηγήσουν σε διαρροή δεδομένων.
  3. Κίνδυνος Μη Εξουσιοδοτημένης Χρήσης: Υπάρχει η πιθανότητα η εταιρική πληροφορία που κοινοποιείται με το ChatGPT να χρησιμοποιηθεί με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο από την υπηρεσία ή από τρίτους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εμπιστοσύνης, ζημία στη φήμη της εταιρείας ή ακόμη και νομικές συνέπειες.
  4. Νομικές Υποχρεώσεις: Ορισμένες εταιρείες μπορεί να υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να διαχειρίζονται τις εταιρικές πληροφορίες. Κοινοποιώντας εταιρικές πληροφορίες με το ChatGPT, η εταιρεία μπορεί να μην συμμορφώνεται με αυτούς τους νόμους ή κανονισμούς.

Είναι σημαντικό να εξετάσετε αυτούς τους κινδύνους και να λάβετε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πριν αποφασίσετε να μοιραστείτε εταιρικές πληροφορίες με το ChatGPT ή οποιαδήποτε άλλη online υπηρεσία.

Πώς προστατευόμαστε όμως:

Η πλατφόρμα DLP της GTB Technologies – GTB’s Data Security that Works συμπεριλαμβάνει στα κανάλια προστασίας της και το ChatGPT, οπότε αν κάποιος χρήστης αναρτήσει ευαίσθητα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου εμπιστευτικές πληροφορίες, απόρρητα αρχεία ή πηγαίο κώδικα, στο ChatGPT, η GTB θα ανιχνεύσει και θα αποτρέψει την φόρτωση των πληροφοριών στο ChatGPT.

Η πλατφόρμα GTB Technologies Data Security that Works εντοπίζει και αποτρέπει σε πραγματικό χρόνο την διαρροή οποιοδήποτε δεδομένων και πληροφοριών σε εξωτερικά κανάλια που μπορεί να εκθέσουν τον οργανισμό σε κίνδυνο.